Festival - Rodina je budúcnosť - Liptovský Mikuláš  5.7.2011

Peter Milenky band

Picture
Peter Milenky band - Cieľom tejto kapely je šíriť vieru, Božie slovo, formou hudby a spevu, nakoľko evanjelium je posolstvom. Hudbou túto zvesť môžeme len umocniť, pretože ona je len prostriedkom na to krásne a vzácne, čo robí Boh v nás. Preto naša tvorba sa spája predovšetkým ako výpoveď človeka vo vzťahu s Bohom, ako určité povzbudenie pre ľudí, ktorí prežívajú čosi podobné.

Viac informácii nájdete na stránke: petermilenkyband.com

Maťo a Veronika Husovskí

Picture
Viac informácií nájdete na stránke

komajota.sk

Peter Križian - Krížik

Picture
Volám sa Peter Križian, prezývaný aj „Krížik“. Narodil som sa  v roku 1984, v meste obklopenom tými najpestrejšími farbami Božej prírody, kde Boh už pri stvorení myslel na pokoj a lásku, v Liptovskom Mikuláši. Od detstva som veľmi túžil hrať na gitare a spievať, a tak vo svojich 16-tich rokoch som sa spolu s ďalšími mladými nadšencami, pod vedením sestry Filipy, začal učiť hrať na gitare. Božie slovo hovorí, že ak Boha nebudú chváliť ľudia, tak Ho budú chváliť skaly. V súčasnosti som študentom teológie v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka na Spišskej Kapitule.

Viac informácií nájdete na stránke: krizik.myface.sk