Festival - Rodina je budúcnosť - Liptovský Mikuláš  5.7.2011
PROGRAM

13:00    *    privítanie + program pre deti
13:30    *    prednáška o rodine a manželstve - o. Peter Milenky
13:45    *    koncert - manželia Maťo a Veronika Husovskí
14:25    *    prednáška - Ježiš Kristus - Hlava rodiny - o. Miroslav Čajka CSsR
15:00    *    koncert - Peter Milenky Band

15:45    *    prezentácia prorodinných aktivít v našom meste   
16:00    *    koncert - Peter Križian - Krížik
16:45    *    záverečná spoločná modlitba

vstup voľný


5.7.2011
Námestie Osloboditeľov
Liptovský Mikuláš